MBO-congres 2023

Workshops

RIO: de volgende fase 
Steeds meer partijen gebruiken de gegevens uit RIO. In het kader van eenmalig vastleggen, meervoudig gebruiken. Maar wat betekent dit voor jouw gegevens in RIO? In deze sessie een overview van de ontwikkelingen en de acties die ondernomen worden om deze fase in goede banen te leiden.


Hoe zorg je dat  RIO goed gevuld is? Tips, trucs en andere zaken  
Speciaal voor de mensen die RIO vullen! Hoe zit RIO in elkaar? Welke velden zijn belangrijk? Wat gebeurt er (in het kader van eenmalig vastleggen, meervoudig gebruiken) verderop in de Keten met mijn RIO gegevens? Je krijgt in deze workshop vooral praktische handvatten bij het (goed) vullen van RIO. De workshop wordt afgesloten met een overzicht KiesMBO. Hoe zorg ik ervoor dat ik bij KiesMBO goed word gepresenteerd? 


Hoe gebruikt Leeroverzicht de RIO gegevens? 
Welke velden uit RIO gebruikt Leeroverzicht en op elke wijze?  Hoe zorg ik  dat  bij Leeroverzicht mijn instelling goed wordt gepresenteerd? Dit is in de Keten in kaart gebracht en wordt aan de hand van voorbeelden uitgelegd. 


Hoe gebruikt CaMBO de RIO gegevens?* 
Welke velden uit RIO gebruikt Centraal Aanmelden MBO? Wat is belangrijk voor de registratie in RIO?  Hoe zorg ik er voor dat mijn instelling  bij CaMBO goed wordt gepresenteerd? Dit is in de Keten in kaart gebracht en wordt aan de hand van voorbeelden uitgelegd.


* Deze workshop is niet geschikt voor niet-bekostigde instellingen


 RIO DUO (Open) Data
Welke informatie vanuit RIO is via Open Data beschikbaar? Wie in de Keten maakt er gebruik van? Wat is het verschil met DUO informatieproducten? En hoe wordt het ontsloten? Een technische én praktische uitleg. 


Informatieproducten met de RIO Onderwijslocatie en -aanbieder
In een aantal informatieproducten van DUO is de onderwijslocatie en onderwijsaanbieder uit RIO opgenomen. In bijvoorbeeld dashboards en kaartjes. Deze worden besproken evenals nieuwe ideeën hiervoor. Ook horen we graag wensen vanuit de zaal. 


Informatie voor monitoring van Werkagenda en Kwaliteitsafspraken
In deze workshop presenteren we de opzet van de monitoring van Werkagenda MBO en Kwaliteitsafspraken. We gaan in op de indicatoren die zullen worden gebruikt om de afspraken in de Werkagenda MBO te volgen. U krijgt o.a. inzicht in de informatie die via XBRL van de instellingen wordt gevraagd. 


Samen diplomafraude tegengaan 
Niet alle diploma’s zijn op een eerlijke wijze behaald. Diplomafraude is aan de orde van de dag, zo leest u ook in het nieuws. Mijn diploma’s van DUO kan diplomafraude tegengaan. Multiflexx fungeert landelijk als de “Douane” voor werkgevers in de zorg en controleert zorgmedewerkers onder andere aan de hand van een uittreksel uit Mijn diploma’s. Samen met MultiFlexx gaan we in op voorbeelden uit de praktijk en delen we tips en tricks om diplomafraude zoveel mogelijk te verminderen. 


Help! Een vraag over studiefinanciering! 
Hoe kunnen instellingen en DUO in de Keten samenwerken om studenten te helpen met vragen over studiefinanciering en lesgeld? Op het Grafisch Lyceum Rotterdam loopt een succesvolle pilot waarbij de decaan en DUO op locatie samenwerken. Korte lijntjes, handige informatie…. Welke mogelijkheden zijn er nog meer? 


CompetentNL & de weg naar een skillsgerichte aanpak in het MBO 
In deze workshop laten we de weg zien naar de ontwikkeling van één publieke, verbindende skillstaal: CompetentNL. SBB zorgt ervoor dat er binnen CompetentNL een link is naar de complete, continu geactualiseerde mbo-kwalificatiestructuur. De volgende vragen komen onder andere tijdens deze interactieve workshop aan bod: 'Welke mogelijkheden biedt CompetentNL (op termijn) voor het mbo? Hoe kun je als school inspringen op beroepen die snel belangrijk worden of al zijn? En het aanbod van opleidingen en certificaten hier nog beter op afstemmen?' De workshop zorgt voor nieuwe inzichten en inspiratie door de praktische voorbeelden. Voorbeelden zullen zijn: een fit-gap analyse en best practices: goede skills initiatieven van verschillende ROC's in het land welke gevoed kunnen worden met CompetentNL skillsinformatie. 


Alles wat u altijd al had willen weten over de SBB informatiediensten
Vakmensen voor Nederland en banen voor studenten. Daar staat SBB voor. Leren in de praktijk staat hierbij centraal. SBB ondersteunt diverse belanghebbenden (studenten, scholen, bedrijven) met actuele betrouwbare en bruikbare informatie over de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt. In deze workshop geven wij een overzicht van de SBB informatiediensten en de ontwikkelingen daarin. 


Herkenbaar erkennen, hoe doe je dat?
Binnen SBB werken ruim 400 adviseurs in de buitendienst. Deze adviseurs erkennen dagelijks leerbedrijven. SBB werkt doorlopend aan het verbeteren van de kwaliteit van dit proces. Hiervoor voert SBB activiteiten uit onder de noemer ‘herkenbaar erkennen’. Deze activiteiten richten zich tot nu toe voornamelijk op de onderbouwing van de erkenningsbesluiten. Hoe geeft SBB hieraan invulling? Hoe ondersteunt kunstmatige intelligentie hierbij en tegen welke uitdagingen loopt SBB daarbij aan? 


De rol van architectuur in het onderwijs van de toekomst 
Het gebruik van Architectuur helpt bij het bereiken van bedrijfsdoelstellingen, vergemakkelijkt de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, verhoogt de flexibiliteit en schaalbaarheid van de IT-systemen, vermindert de complexiteit en verhoogt de kwaliteit van de IT-systemen en -processen. Het architectuurnetwerk in het MBO brengt daarom de MORA, MOSA en MOKA bij elkaar, verbindt de architectuur binnen onze sector en vertegenwoordigt de mbo-sector naar buiten toe. Bijvoorbeeld als we samenwerken met andere onderwijssectoren of deelnemen aan programma's zoals Npuls en Edu-V. Het architectuurnetwerk heeft een Architectuurraad MBO gekregen. De Architectuurraad MBO is samengesteld uit deelnemers vanuit de mbo-scholen, een externe adviseur en medewerkers vanuit MBO Digitaal.  


Cyberveiligheid MBO 
Na diverse cyberincidenten in de onderwijssector is informatieveiligheid een belangrijk thema binnen de mbo-scholen. De ransomware-aanval op ROC Mondriaan, in september 2021, was aanleiding voor het plan van aanpak cyberveiligheid mbo. Dit plan en de daaraan gekoppelde subsidieaanvraag zijn goedgekeurd en we zijn samen met de instellingen aan de slag gegaan met het programma Cyberveiligheid mbo. Tijdens deze presentatie geven we een overzicht van de plannen en de activiteiten die we inmiddels hebben opgestart. 


Npuls: digitale transformatie in MBO, HBO en WO
Vanaf mei 2023 start het nieuwe en grote programma Npuls, een programma van MBO Raad, VH, UNL en SURF, gefinancierd met groeifondsmiddelen. De komende 8 jaar wordt hierin samengewerkt door alle instellingen in het mbo, hbo en wo op thema’s als: digitale leermaterialen, wendbaar & efficiënt georganiseerd onderwijs, studiedata & AI en docentondersteuning. Kom kennismaken met dit programma, en praat mee over wat dit programma kan betekenen voor de administratieve keten en hoe de betrokkenheid van ketenpartijen goed vorm kan gaan krijgen.