Inburgeringscafés

Uitwerking workshops

Tijdens de communicatieworkshop van de Inburgeringscafés in 2024 stonden deze 3 onderwerpen centraal: 

  1. Hoe hebben jullie de communicatie met inburgeraars ingericht?
  2. Wat hebben jullie geleerd van de manier waarop jullie communicatie met inburgeraars vormgeven?
  3. Wat zouden de ketenpartners (DUO, COA, IND, Divosa, VNG, SZW) kunnen doen om de communicatie met inburgeraars nog makkelijker te maken voor jullie gemeenten?

DUO heeft alle input verzameld en gebundeld. De uitwerking van de workshop staat hier.

Uitwerking Communicatieworkshop

De verbeterpunten voor DUO staan in het Excelbestand. 

Issuelijst Communicatieworkshop

Hebt u vragen over de Inburgeringscafés, de uitwerking of het Excelbestand? Mail dan naar sci@duo.nl