MBO-congres 2023

Over het MBO-congres

Op dinsdag 16 mei bent u van harte welkom op het jaarlijkse MBO-congres. Deze keer in het historisch centrum van Amersfoort bij de ‘Mariënhof’. Samen met MBO Digitaal, de MBO Raad, SBB en het Ministerie van OCW organiseert DUO dit congres. Het thema is dit jaar KetenscenaRIO.

Vorig jaar zijn we gestart met het verbeteren van de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) en het belang van een goed gevuld RIO in de mbo-keten. Steeds meer partijen in de keten gebruiken de gegevens uit RIO. Wat betekent dit voor uw gegevens in RIO? Welke gevolgen heeft mijn registratie in RIO verderop in de keten? Hoe houden we samen het overzicht?
Daarnaast is er aandacht voor onderwerpen als Diplomafraude, Studiefinanciering, Cybersecurity, Skills, Leerbedrijf erkenning en de Kwaliteitsafspraken. Via een gevarieerd aanbod van workshops en presentaties worden lopende en toekomstige ontwikkelingen besproken.

Het programma
We starten om 9.30 uur met de inloop. Vervolgens zal Rigo van Raai van de VNG ingaan op de gegevensuitwisseling in de gemeentelijke keten. Met hun ‘Common Ground’ aanpak willen gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, sneller en slimmer inrichten. Zodat ze op een moderne en flexibele manier kunnen inspelen op maatschappelijke opgaven. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met onze keten? En wat kunnen we van elkaar leren? Direct daarna volgt direct de eerste workshopronde. Na de lunch zal Thijs Launspach de mentale gezondheid op de werkvloer adresseren. Gedurende de dag kunt u in totaal deelnemen aan 4 rondes met sessies. De dag eindigt rond 16.45 uur met een aangeklede borrel.  

Aanmelden en opgeven voor de sessies
Via deze aanmeldlink kunt u zich aanmelden. Dat kan tot uiterlijk 10 mei. De kosten voor het congres zijn € 59,95 per persoon, inclusief 9% BTW. Tot 10 mei kunt u kosteloos uw aanmelding annuleren. Tijdens het aanmelden kiest u meteen de sessies die u wilt volgen. Tijdens het aanmelden vragen wij u om een kostenplaats/inkoopnummer. De rekening ontvangt u na het congres. 

*Tot 10 mei kunt u zich kosteloos afmelden via uw persoonlijke link in de bevestigingsmail. Daarna is het alleen mogelijk om bij afmelding een vervanger op te geven. Komt er niemand voor u in de plaats, dan brengen wij de kosten alsnog in rekening.