Inburgeringscafés

Goodiebag 2023

 

 Divosa 


Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

IND Ketenservice….dienstverlening op maat voor al uw vragen over immigratie, naturalisatie en remigratie. Het team Ketenservice beantwoordt namens alle directies van de IND vragen van ketenpartners aan de IND. Binnen het team worden vier telefoonlijnen bemand, een lijn voor de klassieke ketenpartners van de IND, een lijn speciaal voor de AVIM, een lijn voor vragen over Naturalisatie en een lijn voor vragen van erkende referenten en hun werknemers.

 • Contact met het team Ketenservice door ketenpartners kan via 088-0430500

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

 •  Elip (Einde Lening Inburgeringsplicht)

Door een wetswijziging mogen gegevens over de ELIP-groep aan gemeenten worden getoond in de Portal Inburgering. De 1e aanpassingen rond het tonen van ELIP-gegevens in de Portal Inburgering (PIB) zijn gedaan. U kunt nu:

   • een lijst van de totale ELIP-groep in een gemeente opvragen
   • zoeken op bsn
   • naam, adres en woonplaats van een ELIP’er vinden
   • de start- en einddatum inburgeringstermijn zien
   • de resterende lening bekijken
   • om de ELIP-gegevens te zien hebt u de accountrollen van de Wi2013 nodig.
   • Lees hier de handleiding ELIP voor gemeenten

 

 •  Niet vrijstellende opleiding

Is de inburgeraar inburgeringsplichtig onder de Wi2021? En volgt hij een opleiding die geen recht geeft op vrijstelling? Dan moet de gemeente hiervoor toestemming geven. Als gemeente bespreekt u met de inburgeraar of het verstandig is om de opleiding af te maken. Geeft u de inburgeraar toestemming om de opleiding af te ronden tijdens het inburgeringstraject? Dan legt u dit vast in het PIP. De aangepaste handleiding leest u hier.

 • Verlengingen

De inburgeraar kan zelf verlenging van de inburgeringstermijn aanvragen. Dit kan pas na 2,5 jaar, gerekend vanaf de start van de inburgeringstermijn. We hebben de verschillen in verlengingen onder de WI2013 en WI2021 in het document verlengingen op een rij gezet.

 • Autorisaties

DUO is steeds bezig met verbeteringen rondom het autorisatieproces. Voor de veranderingen en de ontwikkelingen verwijzen wij u naar het document autorisaties.

 • Overgangsrecht

We ontvangen regelmatig vragen die in dit document vermeld staan.

 • E-zine

Op de website DUO zakelijk wordt regelmatig nieuws gedeeld over de Wet inburgering en de uitvoering hiervan. Circa eens per maand wordt een E-zine verstuurd met het belangrijkste nieuws. Abonneren op het E-zine.


Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

 

 


  

 Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid

 Voor de laatste ontwikkelingen en nieuws rondom inburgering kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief van SZW.