Inburgeringscafés

Goodiebag 2024

Divosa 


Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)


Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

IND Ketenservice….dienstverlening op maat voor al uw vragen over immigratie, naturalisatie en remigratie. Het team Ketenservice beantwoordt namens alle directies van de IND vragen van ketenpartners aan de IND. 


Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

  • E-zine: op de website DUO zakelijk wordt regelmatig nieuws gedeeld over de Wet inburgering en de uitvoering hiervan. Circa eens per maand wordt een E-zine verstuurd met het belangrijkste nieuws. Abonneren op het E-zine.
  • Informatie over de Wet inburgering 2021 voor Gemeenten: Informatie over de Wet Inburgering 2021 - DUO Inburgeren
  • Telefoonnummer Service Centrum Inburgering speciaal voor Gemeenten: 050 - 599 91 91

Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid

Voor de laatste ontwikkelingen en nieuws rondom inburgering kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief van SZW.


Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam


Internationale Diplomawaardering


COA