MBO-congres 2024

Workshops & aanmelden

Hieronder een overzicht van de workshops met een korte beschrijving. Bij de aanmelding vragen we u hieruit een keuze te maken. Ook vragen we u bij de aanmelding om een inkoop- of referentienummer voor de financiële afhandeling, en een e-mailadres waar de factuur naartoe kan worden gestuurd. 

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Workshop Inhoud Organisator

NLQF

Met het beleid voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) willen we dat iedereen in Nederland de kans en stimulans krijgt zich te blijven ontwikkelen.
Het is dan cruciaal dat je weet welk niveau de scholing heeft die je wilt gaan volgen. Met het wetsvoorstel NLQF regelen we dat. In de informatiesessie praten we u bij over wat het wetsvoorstel regelt, maar ook wat het niet regelt! Verder gaan we in wat het betekent voor onderwijsinstellingen en wat zij moeten regelen bij inwerking treden van de wet. Uiteraard is er voldoende tijd voor het stellen van vragen.

OCW

RIO UPDATE

Deze workshop neemt u mee in de actualiteiten rondom RIO:

  • Waar staan we op dit moment met Rio?
  • Wat zijn de afspraken die gemaakt zijn binnen de mbo-sector?
  • Welke controlemogelijkheden zijn er nu?
  • Waar kan je alles vinden?
  • Welke vragen zijn er?
Deze workshop is met name bedoeld om interactief ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. 
MBO RAAD
Leeroverzicht In oktober 2022 is Leeroverzicht.nl live gegaan. In de komende periode wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van Leeroverzicht, die onder meer is gericht op personalisatie en op het gebruik van skills, om de bezoekers meer op maat te kunnen bedienen. In 2024 zullen als onderdeel van de personalisatie sectorale ingangen, inclusief sectorale ontwikkelpaden, op Leeroverzicht worden gerealiseerd. In deze workshop lichten Helga Ultzen (ICTU, programmamanager Leeroverzicht) en Wiebe Buising (OCW, ketenregisseur Leeroverzicht) de doorontwikkeling van Leeroverzicht toe. Ook willen zij in de workshop in gesprek met deelnemers over wat de doorontwikkeling van Leeroverzicht voor hen betekent, bijvoorbeeld over hoe er voor gezorgd kan worden dat op de sectorale ingangen van Leeroverzicht het opleidingsaanbod actueel en volledig kan worden getoond. OCW
Cyberveiligheid

Naar aanleiding van diverse cyberincidenten in de onderwijssector is eind 2022 het programma Cyberveiligheid mbo van start gegaan. Nu, anderhalf jaar later is er al veel bereikt. We hebben een mbo-breed cyberconvenant afgesloten en op basis daarvan werken we mbo-breed samen aan cyberveiligheid. Bijvoorbeeld op het gebied van technische weerbaarheid en de verantwoording van de volwassenheid. De volgende mijlpaal in de samenwerking is de uitwerking van een mbo-brede risicopool waarmee de sector gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt voor de cyberrisico’s. Tijdens deze presentatie hoor je meer over hoe de mbo’s samenwerken aan cyberveiligheid.

* Deze workshop is niet geschikt voor niet-bekostigde instellingen

MBO Digitaal
De kansen van een skillsgerichte aanpak in het onderwijs en op de arbeidsmarkt!   CompetentNL, de gemeenschappelijke skillstaal voor arbeidsmarkt en onderwijs, is volop in ontwikkeling. Het skillsbased matchingplatform, de Matching & Carriere tool, is één van de pilotpartijen. Aan bod komen vragen als ' op welke manier kan de nationale verbindende skillstaal straks ingezet worden in de praktijk? Wat biedt de Matching & Carriere tool nu al voor mogelijkheden voor het onderwijs en uw organisatie? Ontdek samen in deze workshop de stappen richting een meer skillsgerichte(re) aanpak in het onderwijs.    SBB
Opruimen van data: hoe en waarom? De mbo-sector bezit een schat aan informatie waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan. Doede de Vries (DUO) geeft een overzicht van wet- en regelgeving waarmee de sector te maken heeft bij het verwerken van persoonsgegevens. Daarbij gaat hij ook in op de manier waarop bewaartermijnen binnen DUO worden bewaakt. Vervolgens laat Martijn Bijleveld (MBO Digitaal) zien dat het hanteren van bewaartermijnen niet alleen vanuit wet- en regelgeving belangrijk is. Na diverse cyberincidenten in het onderwijs hebben we geleerd dat de meest effectieve strategie om je data te beschermen is te zorgen dat er niets te halen valt. We kijken naar technische mogelijkheden om gegevens zonder handwerk op te ruimen en hoe je kunt voorkomen dat gevoelige info in schaduwadministraties belandt.

MBO Digitaal

Informatiediensten en producten van DUO Werk je met DUO open data bestanden of zou je dat willen? Denk mee over hoe DUO Informatieproducten de open data bestanden kan verbeteren! Jaarlijks publiceren wij verschillende data bestanden over mbo-studenten, bijvoorbeeld het aantal studenten naar leeftijd en opleiding. In deze workshop vragen we je aan de hand van een bestaand data bestand na te denken over verbetermogelijkheden. Ook staan we stil bij de behoefte aan nieuwe data bestanden. OCW
Alleen ben je sneller, samen kom je verder: werken aan sectorvoorzieningen voor LLO en Flexibilisering

Een leven lang ontwikkelen, flexibilisering, samen onderwijs organiseren, publieke regie over digitalisering, allemaal vragen ze om voorzieningen voor en door de hele sector. Het ontwerp hiervoor is de MOSA en Npuls zorgt voor de realisatie. In deze sessie bekijken we wat de MOSA is, waarom standaarden zo belangrijk zijn, nemen we je mee in de rol van instellingen en partners zoals Surf, Kennisnet, SBB, DUO en onze leveranciers. Ook willen we van jullie weten waar sectorvoorzieningen ons zouden helpen of zelfs kansen bieden.

*Deze workshop is niet geschikt voor niet-bekostigde instellingen

MBO Digitaal

Jouw knelpunt onze uitdaging!

In 2022 is het programma Werk aan Uitvoering (WaU) overheidsbreed gestart om de publieke dienstverlening nog meer klantgericht te maken. Naast vele andere partijen participeren OCW, DUO en SBB hierin.

In deze workshop zal OCW kort inhaken op de waaromvraag achter dit programma en zullen DUO en SBB met praktijkvoorbeelden laten zien hoe ze outside-in samen met het onderwijsveld willen realiseren. Het wordt een actieve workshop waarin we jullie inschakelen om te verkennen welke knelpunten jullie ervaren, die voor ons de uitdaging gaan worden.
DUO

Hoe kun je generatieve AI privacy proof aan studenten en docenten aanbieden? 

Bas Smit (Erasmus Universiteit) laat zien hoe de Erasmus Universiteit generatieve AI op een veilige manier aanbiedt aan haar studenten en docenten. Erasmus werkt hierin samen met Microsoft. Enkele andere instellingen hebben ook al ervaring opgedaan met min of meer veilige oplossingen. Ook zullen we bekijken wat voor gebruiksmogelijkheden er binnen de Erasmus al zijn uitgewerkt, en getest in deze oplossing. 
JaapJan Vroom (MBO Digitaal en Npuls) en Bas bespreken daarnaast in de workshop hoe we tot zo’n mogelijke (al dan niet gezamenlijke) privacy proof oplossing kunnen komen en daar samen de handen voor op elkaar krijgen.

MBO Digitaal
Synthetische Data

Met synthetische data kan je analyses doen op gedetailleerde leerlingenpopulaties. Een dataset uit zo’n model heeft geen data van echte personen, maar de statistische verbanden komen nagenoeg overeen. Je kunt er dus heel goed onderzoek mee doen zonder dat het herleidbaar is naar echte personen.
Na een korte intropresentatie gaan we aan de slag met een synthetische dataset van studentenstromen in en naar het MBO. Vind direct uit hoe studenten met verschillende vooropleidingen het op jullie instelling doen. Resultaten verifiëren we ter plekke met de DUO registers. Let op: Laptops zijn een pré bij deze workshop.

OCW
Vragenuurtje Verzuimproces DUO

Bent u verzuimcoördinator of verzuimmedewerker en vindt u het lastig om te bepalen welke verzuimsoort u moet kiezen?
Of heeft u problemen met het opvoeren van langdurig verzuim of vragen over de verzuimrapportages?
Kom dan naar het vragenuurtje over het verzuimproces! Voor al uw vragen staan medewerkers van DUO voor u klaar.

DUO