Werkconferentie Blockchain in het Onderwijs

Informatie

 

Er zijn te weinig aanmeldingen ontvangen om de conferentie door te laten gaan en het doel van de conferentie te halen.

De werkconferentie zal dan ook niet doorgaan op 8 februari maar wordt verplaatst naar een later moment.

 

Werkconferentie Blockchain in het onderwijs


“Hoe kun je met behulp van Blockchain-technologie de dienstverlening aan onderwijsdeelnemers en –instellingen verbeteren?

Welke nieuwe mogelijkheden biedt deze technologie?

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de onderwijspraktijk en wanneer is er een eerste werkende blockchaintoepassing?”


Wat willen we?

Om de in het Nederlandse onderwijsbestel bestaande  ideeën, mogelijke toepassingen en praktijkvoorbeelden dichter bij elkaar te brengen en vérder te brengen, neemt DUO het initiatief voor het organiseren van een werkconferentie Blockchain.
Wij nodigen die mensen binnen onderwijsorganisaties uit die een actieve bijdrage willen en kunnen leveren aan het ontwikkelen en uitproberen van blockchaintoepassingen.

De ambitie van de werkconferentie is  om met  aanwezige bestuurders, adviseurs en overige kennishebbers Blockchain als sleuteltechnologie voor de onderwijspraktijk naar een volgend niveau te brengen.

Voor wie ?

Bestuurders en naaste adviseurs, onderwijsraden en ketenpartners in de hele onderwijsketen (van primair onderwijs tot en met hoger onderwijs)

Doel

  • Kennisdeling en mogelijkheden/kansen bespreken met betrekking tot  Blockchain in en voor het Onderwijs.

  • Komen tot afspraken over wat, wanneer, hoe en met wie mogelijke toepassingen van blockchain zullen worden opgepakt en verder gebracht.

Het stopt dus niet bij deze  werkconferentie. De resultaten en conclusies aan het eind van de dag zullen opgepakt worden en een vervolg krijgen in een Fieldlab Blockchain in Education & Science (in oprichting). Op de werkconferentie zal dit verder worden toegelicht.

Voorbereiding

Van deelnemers zal worden gevraagd uit het “veld” waarin je werkzaam bent een case voor te bereiden die mogelijk met blockchaintechnologie zou kunnen worden uitgevoerd.

De case kunt u indienen bij uw aanmelding voor de werkconferentie.

Gastheer en initiatiefnemer is Hans Schutte (directeur-generaal DUO).

 

* Het programma van de conferentie is nog in bewerking en wordt de komende weken aangevuld.